طراحی اپلیکیشن آی او اس

یکی از دغدغه های همیشگی صاحبان ایده و کسب و کار کمبود نیروی متخصص برای طراحی و ساخت اپلیکیشن آی او اس بوده است. سختی در برنامه نویسی اپلیکیشن های این پلتفرم و همچنین کمبود منابع فارسی به روز و مورد تایید باعث شده تا افراد بسیار کمی توانایی بالایی در این زمینه داشته باشند.