مراحل دریافت پذیرندگی از طریق سامانه MMS شرکت هزاره سوم با رابط کاربری مناسب، سرعت بالای کار و پشتیبانی عالی انجام گرفت.