شرایط گارانتی و ابطال ضمانت نامه

کلیه محصولات شرکت پایا تراکنش هزاره‌ سوم دارای 18 ماه گارانتی دستگاه و 6 ماه گارانتی لوازم جانبی می‌باشند.​

چه مواردی شامل گـارانـتی نمی‌شود؟

متن جایگزین تصویر
1

هرگونه تعمیرات و یا دستکاری توسط افراد غیرمتخصص و غیر مجاز

متن جایگزین تصویر
2

کار در محیط آلوده به گردوغبار، آب خوردگی

متن جایگزین تصویر
3

هرگونه خدشه بر روی شماره سریال و یا برچسب هولوگرام

متن جایگزین تصویر
4

مفقودی، شکستگی، ضربه، استفاده از ولتاژ نامناسب