لودر سایت
اصفهان، زرین شهر، بلوار نماز
0

خدمات ما

تجزیه و تحلیل مالی

عملکرد شرکت شما را در آینده پیش بینی می کنیم و برای رسیدن به اهداف مالی شما برنامه ریزی می کنیم

مشاوره

با تکیه بر تجربه ما در حوزه پرداخت، گام هایتان را محکم تر بردارید

استراتژی سازی

کارکرد اصلی استراتژی اول حفظ بقاء سازمان و بعد رشد سازمان از طریق ایجاد تمایز است. به این ترتیب که ما با اتخاذ استراتژی ، با اختصاص منابع محدود، با بالفعل کردن فرصت های…

سامانه مدیریت پذیرندگان

بهینه سازی ارائه خدمات، یکپارچه سازی داده ها، تصحیح مدل داده پذیرندگی، اعتبارسنجی داده های پذیرندگان، ارائه خدمات بهینه تر به پذیرندگان،  مدیریت بر پذیرندگان…

شرکت پایاتراکنش هزاره سوم

شرکت پایا تراکنش هزاره سوم با بهره گیری از سابقه موفق مدیران و متخصصین و استفاده از تیم های حرفه ای بازاریابی، توسعه و پشتیبانی، خدمات مطلوبی را ارائه می دهد و نیازهای مشتریان را پاسخ می دهد.

نظرات مشتریان

مقاله های جدید

تماس با ما