همراه ما باشید

سامانه جامع مدیریت پذیرندگان

سامانه مدیریت پذیرندگان (Merchant Management System) با هدف کلی بهینه سازی ارائه خدمات، یکپارچه سازی داده ها، تصحیح مدل داده پذیرندگی، اعتبارسنجی داده های پذیرندگان، ارائه خدمات بهینه تر به پذیرندگان، مدیریت بر پذیرندگان،تراکنش ها و دارایی های سازمان طراحی و استقرار می یابد.