همراه ما باشید

Category: بانوان

زنان متحد 65 هزار دلار برای برنامه های فمنیسمی می پردازند

فمینیسم (به انگلیسی: Feminism) گستره‌ای از جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک را دنبال می‌کنند: تعریف، برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی، با مردان برابر باشد. این هدف شامل تلاش برای برقراری فرصت‌های برابر برای زنان…ادامه مطلبزنان متحد 65 هزار دلار برای برنامه های فمنیسمی می پردازندادامه مطلبزنان متحد 65 هزار دلار برای برنامه های فمنیسمی می پردازند